Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010Book Swap

Bring your used book
and swap it with another
at
Eleftherias Square, Kos
on

Saturday 18th and Sunday 19th 
December 2010

10.00-13.00 a.m.


Book Club of Kos


Δεν υπάρχουν σχόλια: