Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017


σήμερα 19 Φεβ. 2017
στην προγραμματισμένη συνάντηση της 
Λέσχης Ανάγνωσης Κω ανοιχτή συζήτηση για την 

Christa Wolf 
την ζωή της, την πολιτική της στάση, τα βιβλία της. 

Στις 5,30 στο Ζέροελάτε στην παρέα μας