Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2009

τι βρήκα στο web!!

μιλάνε για μας, για τη Λέσχη Ανάγνωσης της Κω και το blog μας, και δεν είναι για να μας κακολογούν όπως έκαναν μερικοί!! η αναφορά σε μας είναι στη διαφάνεια 36 όπου λένε:

Slide 36
Ανάπτυξη φιλαναγνωσίας μέσα από τη δημιουργία ιστολογίων α) Δικτυακοί αναγνωστικοί κύκλοι Στις διαδικτυακές αναγνωστικές κοινότητες η συνάντηση προγραμματίζεται ως σύγχρονη ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω ιστολογίου ή chat είτε γίνεται ασύγχρονα μέσω ανάρτησης σχολίων στο ιστολόγιο ή σε forum(π.χ. h​t​t​p​:​/​/​b​o​o​k​s​.​g​u​a​r​d​i​a​n​.​c​o​.​u​k​/​r​e​a​d​i​n​g​g​r​o​u​p​, http://forum.psichogios.gr., h​t​t​p​:​/​/​w​w​w​.​a​m​a​z​o​n​.​c​o​m​/​g​p​/​t​a​g​g​i​n​g​/​c​o​m​m​u​n​i​t​i​e​s​/​d​i​r​e​c​t​o​r​y​)​. Εναλλακτικά, συμβατικές λέσχες ανάγνωσης αναπτύσσουν ιστολόγια μέσω των οποίων ενημερώνουν τα μέλη τους για το πρόγραμμα συναντήσεων κλπ. (​h​t​t​p​:​/​/​o​m​a​d​a​-​a​n​a​g​n​o​s​i​s​.​b​l​o​g​s​p​o​t​.​c​o​m​/​, h​t​t​p​:​/​/​l​e​s​h​i​a​n​a​g​n​o​s​i​s​k​o​.​b​l​o​g​s​p​o​t​.​c​o​m​/​, h​t​t​p​:​/​/​l​e​s​x​i​a​n​a​g​n​o​s​i​s​.​b​l​o​g​s​p​o​t​.​c​o​m​/​. Πολλές βιβλιοθήκες έχουν δ​η​μ​ι​ο​υ​ρ​γ​ή​σ​ε​ι​&​n​b​s​p​;​β​ι​β​λ​ι​ο​φ​ι​λ​ι​κ​ά ιστολόγια ακόμη και ως εργαλείο για την προώθηση των λεσχών ανάγνωσης, που οι ίδιες έχουν δημιουργήσει http://blog.libver.gr/blog/


ευχαριστούμε! :-)


Δεν υπάρχουν σχόλια: