Σάββατο, 4 Ιουλίου 2009

Το λίκνο - aNobii


the cradle - το λίκνο -

la culla - le berceau http://static.anobii.com/anobi/image/rss_icon.gif


· Κεντρική σελίδα

·

http://image.anobii.com/anobi/image_group.php?a=1&type=2&g=01f1504b21a8128fac&join=1&r=54202289

a place where we can talk in any language about modern Greek authors and books

ένας τόπος όπου μπορούμε να μιλάμε σε οποιαδήποτε γλώσσα για Έλληνες συγγραφείς και νεοελληνικά βιβλία

un luogo dove poter parlare di autori e libri neogreci in qualsiasi lingua

un lieu où on peut parler d'écrivains et de livres grecs dans n'importe quelle langue

greek books, libri greci, livres grecs, ελληνικά βιβλία,


Collection


Λευκή πετσέτα στο ρινγκ


Των κεκοιμημένων


Οι γυναίκες της συγνώμης


Το παλιό σχολείο


Τελετές ενηλικίωσης


Αμίλητα, βαθιά νερά


Ελένη ή ο Κανένας


Ένα σχεδόν γαλάζιο χέρι


Ο αιώνας των λαβυρίνθων


La langue maternelle

Δες και άλλα
Shared via AddThis

Δεν υπάρχουν σχόλια: